Тема работы: Організація обліку, аналізу та аудиту товарообороту роздрібного підприємства торгівлі
Предмет:бухучет
Ключевые слова:роздрібна торгівля, товарооборот, облік, аналіз та аудит товарообороту, інноваційні методи управління персоналом та інформацією, нормативні та законодавчі акти
Вид работы:диплом
Язык:украинский
Выставлена:01 декабря 2011
Страниц: 184 стр.
Цена:3800 руб|грн|дол|евр

 Каталог работ 

 ЗАДАТЬ ВОПРОС 
        АВТОРУ         

План работы:
АНОТАЦІЯ

Дипломна робота: 184 стр., 25 рис., 66 табл., 77 ист., 15 додатків.
Раздаточный материал для защиты: 21 стр.

 Метою дипломної роботи є надання рекомендацій по підвищенню ефективності організації обліку,
аналізу та аудиту товарообороту роздрібного підприємства на основі використання сучасних
методик та технологій.
 Для досягнення поставленої мети у дипломній роботі розв'язуються наступні завдання:
 - розглянуто основні задачі організації і нормативна база обліку, аналізу 
  та аудиту товарообігу роздрібного підприємства торгівлі;
 - досліджена міжнародна практика організації бухгалтерського обліку товарообігу
  роздрібного підприємства;
 - розглянуто питання первинного, поточного та підсумкового обліку товарообігу підприємства;
 - вивчено організацію зберігання і організаційно-технічне інформаційне забезпечення
  обліку товарообігу роздрібного підприємства;
 - розроблено рекомендації по напрямах поліпшення організації обліку товарообігу
  роздрібного підприємства;
 - досліджено організацію процесів аналізу роздрібного товарообігу 
  та запропоновані напрямки підвищення їх ефективності;
 - розглянуто організацію аудиту роздрібного товарообігу на підприємстві 
  та надано методику організації для нього внутрішнього аудиту.
 Об'єктом дослідження у дипломній роботі є стан організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві роздрібної торгівлі ТОВ "Троянда".
 Предметом дослідження дипломної роботи є сукупність організаційних, методичних 
та технічних прийомів організації обліку, аналізу та аудиту товарообороту
роздрібного підприємства.

ЗМІСТ
ВСТУП.....................................................................................5 РОЗДІЛ 1 ОБЛІК ТОВАРООБОРОТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ОБ'ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ....8 1.1. Економічна сутність роздрібного товарообігу, його визначення та оцінка в обліку......8 1.2. Нормативно-правове регулювання обліку та аудиту підприємства роздрібної торгівлі....14 1.3 Вітчизняний і зарубіжний досвід організації обліку на підприємстві роздрібної торгівлі..................................................28 Висновки до розділу 1....................................................................38 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ ЯК ОБ'ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ.............................40 2.1. Роль, завдання, принципи організації обліку товарообороту на підприємстві роздрібної торгівлі.................................................40 2.2. Організаційне забезпечення обліку роздрібного товарообороту на підприємстві.........46 2.3. Кадрове та соціальне забезпечення обліку товарообороту на підприємстві..............52 2.4. Організація роботи персоналу з обліку товарообороту.................................58 Висновки до розділу 2....................................................................70 РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТОВАРООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ...72 3.1. Організація первинного обліку товарообігу...........................................72 3.2. Організація поточного обліку товарообігу............................................81 3.3. Організація підсумкового обліку товарообігу.........................................93 3.4. Технічне, програмне та інформаційне забезпечення обліку роздрібного товарообороту..103 Висновки до розділу 3...................................................................111 РОЗДІЛ 4 СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ТОВАРООБОРОТУ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ..113 4.1. Організація аналізу товарообороту..................................................113 4.2. Організація аудиту товарообороту...................................................122 4.3. Технічне і інформаційне забезпечення аналізу і аудиту товарообороту................135 Висновки по розділу 4...................................................................138 ВИСНОВКИ................................................................................140 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................................146 ДОДАТКИ.................................................................................153
             Каталог работ                 Заказать найденную работу        

 Вопрос/ ответ 

 • Является ли данная работа уникальной?
  • Да, эта работа была выполнена нашим специалистом и выставлена на продажу 01 декабря 2011
 • Сколько раз была продана эта работа?
  • Работа продана 1 раз
 • В какие города и когда была продана эта работа?
  • Таблица продаж
     18 апреля 2012      Харьков  
 • В каких ВУЗах моего города сдавалась эта работа?

 Задать вопрос автору 

После отправки Вашего запроса, в течении суток, с Вами свяжится наш специалист и ответит на Ваши вопросы.
Наше рабочее время (по Москве): 09:00...23:00 - работаем без выходных

Вопрос к автору данной работы
Ваше имя
Ваш город
Как с Вами связаться
E-mail
ICQ
Skype
Ваш вопрос